GERBANG USAHAWANGERBANG USAHAWAN
ADALAH SATU USAHA UNTUK MEMBANTU USAHAWAN DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT KHUSUSNYA DALAM PEMBUATAN LAMAN WEB.GERBANG USAHAWAN JUGA MENGGALAKKAN AGAR SEMUA BAKAL-BAKAL USAHAWAN MEMILIKI LAMAN WEB SENDIRI.